Regulamin


1. Niniejszy regulamin odnosi się do wszystkich osób zamieszkujących apartament.

2. Dokonanie rezerwacji i zawarcie umowy wynajmu apartamentu jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu, jako integralnej treści umowy zawartej między Apartamentami 2M a Gościem.

3. Kwota wygenerowana przez www.apartmenty2m.pl lub www.booking.com lub www.airbnb.com jest ostateczna i określa ogólny koszt zawartej umowy. Kwota ta zawiera jedynie koszt wynajmu i nie zawiera żadnych innych kosztów, takich jak np. wyżywienie, czy transport.

4. Rezerwacja apartamentu może być dokonana przez wspomniane wyżej systemy rezerwacyjne, telefonicznie lub drogę mailową. Może ona być uzależniona od zapłacenia zaliczki określonej w procesie rezerwacji.

5. W przypadku rezygnacji z rezerwacji zaliczka nie podlega zwrotowi.

6. Możliwa jest zmiana dat rezerwacji, jeśli Apartamenty 2M dysponują wolnymi miejscami w wyznaczonym przez Gościa nowym okresie. W celu dokonania zmiany należy skontaktować się telefonicznie lub mailowo z przedstawicielem Apartamentów 2M.

7. Doba hotelowa rozpoczyna się o 14:00 pierwszego dnia pobytu Gościa i kończy o 11:00 ostatniego dnia. Ewentualna zmiana wymaga ustalenia z przedstawicielem Apartamentów 2M i otrzymania stosownej zgody przed dokonaniem rezerwacji.

8. Zameldowanie i odbiór kluczy możliwy jest między godziną 14:00 a 18:00 (niekiedy bywamy elastyczni). Konieczne jest ustalenie czasu zameldowania nie później niż w przeddzień przyjazdu, a w przypadku rezerwacji last minute najwcześniej jak to możliwe.

9. Gość otrzymuje klucze do apartamentu w dniu przybycia i jest zobowiązany do ich zwrotu ostatniego dnia pobytu. Zagubienie kluczy wiąże się z opłatą w wysokości 300 zł.

10. Gość jest zobowiązany do pozostawienia apartamentu w takim stanie, w jakim go zastał i jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów napraw lub uzupełnień braków., Gość jest zobowiązany do zamykania apartamentu przy każdym jego opuszczeniu.

11. Gość jest zobowiązany do zamykania apartamentu przy każdym jego opuszczeniu.

12. W godzinach 22:00 – 8:00 w apartamencie mogą przebywać jedynie osoby go zamieszkujące, w liczbie określonej w umowie.

13. W godzinach 22:00 – 8:00 w apartamencie i na terenie całego budynku obowiązuje cisza nocna.

14. Palenie w apartamencie tytoniu oraz innych używek jest ściśle zabronione. Złamanie zakazu skutkuje karą umowną w wysokości 500 zł.

15. Obowiązuje zakaz przebywania zwierząt w apartamencie. W przypadku stwierdzenia złamania zakazu, Apartamenty 2M mogą odmówić dalszego świadczenia usługi, bez prawa do rekompensaty za skrócenie pobytu.

16. W przypadku siły wyższej Apartamenty 2M zastrzegają sobie prawo do umieszczenia Gościa w innym lokalu o podobnym standardzie.

17. Apartamenty 2M nie ponoszą odpowiedzialności za zakłócenia w dostawie mediów.

18. Apartamenty 2M zobowiązują się usunąć wszelkie usterki zgłoszone przez Klienta.

19. Wszelkie usuwanie usterek lub braków są możliwe po skontaktowaniu się z Apartamentami 2M i uzyskaniu akceptacji proponowanych zmian, od przedstawiciela przez telefon lub e-mail.